Grupiõpe

Grupiõpe sobib neile, kes tahavad siseneda ja süveneda muusikamaailma koosmusitseerimise vormis. Õppimine toimub minigruppides 2-4 inimest, kus igaühel on oma digipill. Vaatamata sellele, et kõik lapsed on erinevad (iseloom, temperament, mõtlemis- ja käitumisviis), klaverimäng ühendab ja õpetab suhtlema universaalses keeles – muusika keeles! Tunnid toimuvad ainulaadses, loomingulises atmosfääris. Grupi osalejate vahel tekib omapärane emotsionaalne side. Koosmusitseerimise käigus hakkavad lapsed  nii ennast kui ka teisi palju paremini kuulama ja kuulma. Kuulamise ja kuulmise oskus on üks peamistest ja vajalikest oskustest mitte ainult muusikalises, vaid ka igas teises tegevuses.

 

Grupitundides:

 • Õpid klaverit mängima nii soolona kui ansamblis
 • Saad mängida laule, lemmikmeloodiaid ja -palasid
 • Õpid selgeks muusikateooria alused
 • Avardad oma teadmisi muusikast

Grupitunnid toimuvad üks kord nädalas. Tunni kestus sõltub õppijate vanusest.

Algajad Edasijõudnud Tunni kestus
A 4-6 a. A 4-6 a. 45 min.
B 7-9 a. B 7-9 a.
C 10-12 a. C 10-12 a. 60 min.
D 13-15 a. D 13-15 a.
E 16-19 a. E 16-19 a.

 

Ühe kursuse pikkus on 12-14 nädalat. Nädalate arv sõltub õppeaasta plaanist. Ühe õppeaasta jooksul toimub stuudios kaks põhikursust:

 • esimene kursus: algab septembrist ja kestab orienteeruvalt detsembri keskpaigani;
 • teine kursus: algab jaanuarist ja lõpeb mai esimesel poolel.

 

Stuudio vaheajad ei pruugi kattuda üldhariduskooli koolivaheaegadega, seega jälgige informatsiooni Pianoruumi koduleheküljel.

Iga kursus on ühendatud ühe teemaga ja konkreetsete eesmärkidega moodustub tundide tsükkel. Kursuse lõpus õpib iga rühmas osaleja selgeks teatud muusikalised teadmised ja oskused ning otsustab, millisel viisil oma teekonda jätkata.

 

Me püüdleme selle poole, et

 • õppija saaks aru noodipildist, muusika elementaarteooria alustest, oskaks lugeda lehest eraldi/koos kätega, arendaks rütmitunnet ja muusikalist kuulmist
 • musitseeriks soolos ja ansamblis (repertuaari raskus ja õpitud muusikaliste teoste arv sõltub õppijate vanusest ja grupi üldiseloomust ja tasemest)
 • orienteeruks dünaamikas, tempos, aplikatuuris, artikulatsioonis ja teistes muusikalistes mõistetes
 • omandaks spetsiaalseid oskuseid ja teadmisi vaba klaverimängu jaoks (käeasend, peenmotoorika, liigutuste sisemine vabadus)
 • õpiks vaba saate kujundamist klaveril
 • esineks stuudio kontsertidel.

 

Grupiõpe on:

 • 12-14 õppenädalat loomingulist ja huvitavat õpet!
 • 2-4 inimest igas rühmas!
 • Avalikud esinemised stuudio üritustel!
 • Hariduslikud ja kultuurilised üritused!

 

Esimese kursuse maksumus

Grupid A, B

 • Kursus 12 nädalat
 • Grupitund on 45 min 1 kord nädalas
 • Kursuse maksumus (kokku 12 akadeemilist tundi)

Makstes terve kursuse eest korraga 150 eurot

Makstes igakuiselt (neljas osas)  45 eurot

 

Grupid C, D, E

 • Kursus 12 nädalat
 • Grupitund on 60 min 1 kord nädalas
 • Kursuse maksumus (kokku 12 akadeemilist tundi)

Makstes ühekordselt (terve kursuse eest korraga) 192 eurot

Makstes igakuiselt (neljas osas)  55 eurot

 

Teise kursuse maksumus

Grupid A, B

 • Kursus 14 nädalat
 • Grupitund on 45 min 1 kord nädalas
 • Kursuse maksumus (kokku 14 akadeemilist tundi)

Makstes terve kursuse eest korraga 175 eurot

Makstes igakuiselt (neljas osas)  50 eurot

 

Grupid C, D, E

 • Kursus 12 nädalat
 • Grupitund on 60 min 1 kord nädalas
 • Kursuse maksumus (kokku 14 akadeemilist tundi)

Makstes ühekordselt (terve kursuse eest korraga) 224 eurot

Makstes igakuiselt (neljas osas)  63 eurot

 

Individuaalõpe

Stuudio pakub kõikidele soovijatele klaverimängu individuaalseid tunde. Lähtudes õppija tasemest, tema eesmärkidest ja soovidest plaaneerib ja  kujundab pedagoog individuaalse õppekava.

Parema tulemuse jaoks on soovitatav võtta 1-2 tundi nädalas. Tunniplaan lepitakse õpetajaga kokku ning sõltub mõlema poole ajalistest võimalustest.

Individuaaltunni tasu

Tunni kestus Maksumus
30 minutit 17 eurot
45 minutit 22 eurot
60 minutit 27 eurot

 

 

Kombineeritud õppevorm

Antud õppevorm sisaldab nii grupi- kui ka individuaaltunde. Ühendades need kaks suunda saavad muusikalised tunnid  ja harjutamine väga mitmekülgseteks: tekib grupitundides omandatud oskuste ja teadmiste ning individuaaltundides läbivõetud ja harjutatud materjali süntees.

Valides kombineeritud õppevormi, saate individuaaltundidele 10% soodustust!